Política de Privacidad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin lobortis justo eget sem maximus imperdiet.

En cumprimento do disposto na lexislación relativa á protección de datos, e concretamente no Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, Sergio Cores Acha infórmalle que:

  • Os datos solicitados na sección de contacto serán incorporados a un ficheiro, e serán tratados coa finalidade de atender as súas peticións ou requirimentos. Tras o cal serán conservados durante 6 meses ou ata que exerza os seus dereitos de baixa ou supresión. As categorías de datos corresponden a datos identificativos e de contacto.

  • O tratamento dos datos persoais levados a cabo responde exclusivamente os fins establecidos anteriormente e correspondentes aos que lle foron requiridos. Estando lexitimada ao tratamento polo consentimento que expresamente se outorgou ao aceptar estas condicións.

  • Devanditos datos, en calquera dos casos, non serán transferidos a terceiras persoas sen o correspondente consentimento previo, nin fóra dos casos expresamente previstos na lexislación de protección de datos.

Informámoslle igualmente de que, en calquera caso, pode exercitar os seus dereitos de acceso aos seus datos persoais, de rectificación ou supresión, á limitación do seu tratamento, á súa oposición ao tratamento ou á portabilidad de datos dirixíndose ao responsable de tratamento na seguinte dirección: C/ Nogueira, Nº 25 de Vilagarcía de Arousa, provincia de Pontevedra., e achegando unha fotocopia do seu DNI. Ou tamén á seguinte dirección de email: info@atlantic.gal

Igualmente lémbraselle que vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.