Atlantic

Peritaxes informáticos

¿Peritaxe informático?

O peritaxe informático converteuse nunha disciplina moi necesaria para a sociedade actual, debido ao avanzado nivel tecnolóxico que acadamos, o que se traduce nunha frecuencia crecente na presentación de probas dixitais ou informáticas en procesos xudiciais, especialmente nos relacionados con delitos informáticos

¿Cando necesito un perito informático?

Buscar un perito informático é absolutamente esencial se se proporcionan probas informáticas coa intención de ser utilizadas como probas válidas nun procedemento xudicial (desde conversas de WhatsApp ou Telegram, capturas de Twitter ou Facebook, SMS, correos electrónicos, etc.).

O perito informático, levará a cabo unha peritaxe informática que se pode empregar correctamente como proba dun xuízo, sempre cumprindo coa cadea de custodia das probas dixitais.

Cumprindo as normativas técnicas nacionais e internacionais, o perito informático realizará o seguinte conxunto de procedementos:

Metodoloxías

Identificación

Individualización de todas as probas informáticas ou dixitais no escenario.

Adquisición

Recompilación de toda a información de probas empregando medios non intrusivos avanzados, deixando a proba orixinal inmaculada.

conservación

Mantemento da cadea de custodia das probas, calculando a función de resumo, hash, para cada ficheiro que compón a proba ou para o conxunto que a compón

Análise

Estudo forense de cada unha das adquisicións de probas.

Presentación

Redacción do informe que contén a análise forense informática completa e as conclusións extraídas.

Se o profesional ao que contratas como perito informático non está certificado, probablemente se impugnará ou tachará peritaxe realizada, dependendo de se o perito informático é xudicial ou parteO xeito máis seguro de saber que un perito informático
está certificado é que o dito profesional está rexistrado .

Poderá consultar ao Colexio Profesional ao que está adscrito o experto en TI, se o dito profesional está realmente rexistrado, sendo a obriga do Colexio Profesional, confirmalo ou denegalo, xa que está obrigado por lei a facelo.

Título oficial en Enxeñaría Informática

Servizos prestados