Fondos públicos

image001

logo-vector-xunta-galicia Ministerio Logo_Feader original_logo-igape

Axudas do Igape Galicia Rural Emprende
Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020
Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape de creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais.O obxectivo principal destas axudas é contribuír á diversificación económica, crecemento do emprego, sustentabilidade do medio rural e equilibrio territorial, tanto en termos económicos como sociais. O resultado que se pretende é a creación e o desenvolvemento de pequenas empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais e a creación de emprego.
Máis información sobre o FEADER na seguinte ligazón:https://ec.europa.eu/regional_policy/es/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-rural-development

Esta é a páxina web do proxecto “Desenvolvemento de aplicacións orientadas aos sectores tradicionáis da economía galega“, que conta có apoio financeiro do Instituto Galego de Promoción Económica, a Xunta de Galicia, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, e a Unión Europea a través do Fondo Eruropeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.

O proxecto obtivo o mencionado apoio financeiro a partires da convocatoria de 2017 da “Liña de axudas para a creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas ruráis” tamén denominada “Galicia Rural Emprende“. As bases legáis desta convocatoria aparecen no DOG do 1 de Marzo de 2017, e a resolución na que se concede a correspondente axuda económica a este proxecto publicouse no DOG do DOG do 24 de Agosto de 2017.

Nas diferentes seccións deste sitio web descríbense as tres aplicacións nas que se traballou durante a execución do proxecto.

image